Allmänna villkor

Här hittar ni våra allmänna villkor. Mer info om köp, ångerrätt med mera hittar ni under våra sida för Köp- och leveransvillkor som även går att ladda ned som PDF. 

Produkten

Det skall tydligt framgå om varan/tjänsten inte kan användas i Sverige. Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska finnas utförligt beskrivna och tillgängliga innan det att ett köpavtal ingås mellan köparen och säljaren. Varans egenskaper ska särskilt framhållas för köparen på webbsidan innan köp. Information om funktionen hos digitalt innehåll måste lämnas, inbegripet tekniska skyddsåtgärder och vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet. Trygg e-handel rekommenderar att man blir länkad tillbaka till produktsidan om man klickar på en vara i kassan.

Totalpris

Konsumenten ska kunna se vad totalpriset är – inkluderat moms och andra skatter, avgifter och totala leveranskostnader. Säljare ska specificera den tid under vilken ett erbjudande gäller samt om varan finns i lager alternativt om den kan levereras enligt angivna villkor i nära anslutning till varan. Om avtalet innebär ett åtagande som inte slutförs genom ett köp ska villkor för detta klart och begripligt framgå. Konsumenten ska få hela varan vilket innebär att det inte får lov att utgå extra avgifter för något som naturligen uppfattas som hela varan. Konsumenten ska även förstå att denne är betalningsskyldig. Det räcker inte med information i köpvillkoren utan detta ska anges klart och begripligt vid eller på köpknappen. Text som kan användas: ”Jag har läst och godkänner Säljarens försäljningsvillkor och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar.” Det är viktig att kunden kryssar i denna ruta aktivt.

Leverans

Konsumenten ska vid köptillfället informeras om leveranstiden. Om företaget inte kan leverera inom avtalad tid skall konsumenten utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leveranstidpunkt. Konsumenten skall då ha rätt att häva köpet utan kostnad. Detta gäller även specialbeställningar. Föreligger det ett minsta ordervärde för beställning ska även detta framgå i inledningsskedet av beställningsprocessen (på huvudsidan). I det fall säljaren kräver handpenning ska tydliga villkor för detta informeras. Det ska skickas ut en bekräftelse via e-post eller brev inom rimlig tid med köpvillkor från köptillfället. Det föreligger inte konsumenten att utföra ett detektivarbete för att få fram villkor som var aktuella vid köptillfället. Vilka leveransalternativ som finns ska anges samt deras begränsningar. Ex om leverans endast sker i Sverige eller att företaget inte levererar till vissa postnummer. Sker leverans via utlämningsställe ska detta anges. Informationen ska anges i inledningsskedet av beställningsprocessen.

Vänligen välj företag eller privatperson